Zápis z jednání školské rady dne 10. 10. 2019

18.10.2019 05:22

Přítomny: p. Švarcová, p. Cábová,  p. Mikešová, p. Jungwirthová, p. Konzalová a p. Marková

Program:

  1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2018/2019
  2. Schválení školního vzdělávacího programu
  3. Nákup pracovních sešitů a určení množství kopií na žáka na jeden školní rok

 

ad1) Školská rada projednala a schválila výroční zprávu za školní rok 2018/2019.

ad2) Školskou radou byl projednán a schválen školní vzdělávací program. Došlo ke změně na základě změny ve státních rámcových programech, kde bylo zařazeno plavání přímo do osnov (nejen jako kurz, jako to bylo dříve). K jiným obsahovým změnám nedošlo, pouze byl ŠVP formálně přepsán do programu školní inspekce INSPIS. Tento 300 stránkový dokument je k nahlédnutí v ředitelně školy.

ad3) Byla schválena pravidla týkající se nákupu pracovních sešitů. Pro první až třetí třídu škola sešity nakoupí, žáci je spotřebují a sešity jim zůstávají.

        Na vyšším stupni se práce bude realizovat přes fólii, aby se sešity nepoškodily  a na konci roku se vrátí. Pouze pracovní sešity z angličtiny (po domluvě s rodiči v minulých letech) si děti zaplatí, aby je mohly popsat a sešity jim zůstaly.

        Škola nemá dostatek finančních prostředků, aby žákům dávala zdarma všechny pracovní sešity ve všech ročnících (může je pouze půjčovat) a učitelé nesmí chtít, aby tyto sešity rodiče kupovali, protože by to pro ně představovalo nadměrnou finanční zátěž.

        Školská rada se zabývala určením maximálního množství kopií na žáka na jeden školní rok. Schválila 100 kopií na žáka ročně.

 

Zapsala: M. Marková

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Brloh

Brloh 149, 38206 Brlohředitelna: 380745120
ředitelna: 725952367

ekonom: 380745002

sborovna: 380420537


ŠD: 380745159

MŠ Brloh: 380745136

MŠ N Ves: 380745141

Jídelna: 380745106

Obědy odhlašování, přihlašování pomocí SMS
721 982 664