Zápis z jednání školské rady dne 10.12.2013

06.01.2014 12:34

Zápis z jednání školské rady dne 10.12.2013

Přítomni: p. Sklářová ,p.Farský, p.Ševčík, p.Švarcová, p.Kratochvílová

 

Omluven: p. Šusta – pracovní důvody

 

Program: 1. Informace ze školy

                2. Seznámení s rozpočtem

                3. Různé

Ad 1: - byly projednány novinky v práci školy, tedy elektronická

            žákovská knížka a dětský Medvídek, poskytující útočiště dětem, které nechodí do družiny. Obojí bylo přijato kladně

- probrána byla také práce školního parlamentu a plnění jeho požadavků dle časových a hlavně finančních možností školy i rodičů

- členové rady byli seznámeni s tím, jak škola ekologicky třídí odpad, sbírá i hliník a také pet víčka pro postiženého chlapečka Vojtu Pábla

- zhodnoceny byly také úspěšně probíhající olympiády z různých předmětů a bylo vysvětleno, proč je to letos záležitost žáků osmé třídy, v níž je řada nadaných dětí, zatímco v deváté třídě letos studijní typy chybí

- členové rady se ztotožnili s nápadem školního parlamentu, který na místo vánočního jarmarku ( pro nějž jsou likvidační stávající ceny věcí, z nichž jsme vyráběli věnce, loutky apod. ) plánuje jarní cukrárnu a vystoupení pro maminky a babičky ke Dni matek

- jednáno bylo také o délce přestávek, H. Kratochvílová v rámci jednání parlamentu znovu prověří, zda zkrácené přestávky dětem, nebo jejich většině, stále vyhovují

- webové stránky školy byly označeny jako plně funkční a oproti minulému školnímu roku vylepšené, více je i fotek na stránkách tříd

Ad 2 – rozpočet na školní rok byl předběžně schválen s tím, že H.Kratochvílová prověří u paní ekonomky nezbytnost výše poplatků za vedení účtu a výši poplatku za telefon

 

Ad 3 – za pana Šustu bude zřejmě potřeba hledat náhradu, vzhledem ke svému

           pracovnímu vytížení zvažuje rezignaci na svoji pozici ve školské radě

        - učitelé, rodiče i členové školské rady se setkají na vánoční besídce, kterou již tradičně žáci školy připravují na 18.12.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Brloh

Brloh 149, 38206 Brloh
ředitelna: 380745120
ředitelna mobil: 725952367
ekonom: 380745002
sborovna: 380420537
ŠD: 380745159
MŠ Brloh: 380745136
MŠ Nová Ves: 380745141
školní jídelna: 380745106