Kroužky

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na SŠ

03.09.2014 10:22
Pro všechny žáky deváté třídy bude probíhat kroužek Příprava na přijímací zkoužky z matematiky na SŠ.     

Nabídka kroužků

03.09.2013 11:15
Probíhá nabídka kroužků na nový školní rok. Více informací v aktualitách.

Pronájem místností na kroužky - poplatky

21.02.2013 11:03
Škola pronajímá místnosti na koužky zdarma, pokud se za kroužek od dětí nevybírá a placeně pokud se vybírá. Poplatky jsou stanoveny ve výši 500Kč ročně za 1. místnost pronajatou na 1. hodinu týdně a 1000 Kč ročně za tělocvičnu pronajatou na 1. hodinu týdně. Toto pravidlo bylo...

Odpovědnost za děti na kroužku

12.10.2011 08:04
Za děti na kroužku (včetně  příchodu na kroužek a odchodu z kroužku) zodpovídá rodič, ne škola. Na tuto dobu se nevztahuje úrazové pojištění školy.