Školská rada

Na naší škole pracuje školská rada, zasedá nejméně dvakrát ročně, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce.Podává podněty a oznámení řediteli školy i zřizovateli.

 

Složení:  zástupci školy: Mgr. Marie Marková - předsedkyně

                           Mgr. Zdeňka Švarcová

          zástupci rodičů: Tomanová Anna, BBS - 602447528

                             p. Jungvirthová Zuzana - 723566517

          zástupce obce Brloh: Ing.Farský Tomáš

          zástupce obce Nová Ves: Ing.Jílek Václav        

         

 

 

zasedání školské rady

Doplnění školního řádu

16.11.2017 20:55
Doplnění školního řádu ke dni 14. 11. 2017 Žáci při vyučování nepoužívají mobil, mají jej vypnutý. Navržené pedagogickou radou 14. 11. 2017. Schválené školskou radou.

Zápis z jednání školské rady - 30. 8. 2017

14.09.2017 20:30
Přítomni: p. Toman, p. Jílek, p. Tomanová, p. Jungwirthová, p. Švarcová, p. Marková Omluven: p. Farský Program: 1. Schválení školního vzdělávacího programu 2. Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/17 3. Schválení dodatku ke školnímu řádu ze dne 1.9. 2016 4. Plánované akce na školní rok...

Zápis z jednání školské rady - 31. 10. 2016

07.11.2016 08:04
Přítomni: p. Toman, p. Jílek, p. Tomanová, p. Švarcová, p. Jungwirthová, p. Marková Omluven: p. Farský Program:  Volba předsedy ŠR (po odstoupení p. Kratochvílové) Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/16 Diskuze   ad1 – schůzi zahájil pan starosta Toman volbou nového předsedy...

Zápis z jednání školské rady - 12. 2. 2015

27.02.2015 07:31
12.2.2015 - Jednání školské rady.doc (13,5 kB)

zápis z jednání školské rady 11. 12. 2014

27.02.2015 07:27
Zapis-z-jednani-skolske-rady-ze-dne-11.12.2014--doplněk.doc (31 kB)

Volba školské rady

20.09.2014 13:04
23.10. v 17.30 proběhne v jídelně školy volba zástupců rodičů do školské rady. Volit mohou všichni zákonní zástupci, počet hlasů je podle počtu dětí. (Např: Kdo má 2 děti ve šlkole, má 2 hlasy.) Volba zástupců učitelů proběhne v listopadu.

Zápis z jednání školské rady dne 4.6.2014

20.06.2014 14:21
  Zápis z jednání školské rady dne 4.6.2014   Přítomni: p. Sklářová, p.Farský, p.Švarcová, p.Kratochvílová. p. Toman   Omluven: p. Šusta Nepřítomen: p. Ševčík   Program: 1. Informace o dění ve škole        ...

Zápis z jednání školské rady dne 10.12.2013

06.01.2014 12:34
Zápis z jednání školské rady dne 10.12.2013 Přítomni: p. Sklářová ,p.Farský, p.Ševčík, p.Švarcová, p.Kratochvílová   Omluven: p. Šusta – pracovní důvody   Program: 1. Informace ze školy                 2....

Zápis z jednání školské rady ze dne 25.6.2013

30.06.2013 12:47
Zápis z jednání školské rady ze dne 25.6.2013   Přítomni: p. Kratochvílová,p. Šusta,                 p.Sklářová     Omluveni: p. Švarcová, p. Hajduchová,p.Ševčík   Pozváni : Mgr....

Zápis ze dne 3.6. 2013

07.06.2013 11:26
S25C-213060613290.pdf (393,3 kB)
1 | 2 >>

 

VOLBY ZÁSTUPCŮ RODIČŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

 
 
27.11.2014 07:55

Celkový počet voličů 136 (každý volič mohl dát dva hlasy)

Počet vydaných lístků 115

Počet odevzdaných platných lístků 101

Počet odevzdaných platných hlasů 190

 

Jungwirthová Zuzana  získala                    46 hlasů

Kadlec Michal               získal                    14 hlasů 

Procházková Pavla       získala                    26 hlasů

Sklářová Jana             získala                    41 hlasů

Tomanová Anna            získala                   43 hlasů

Vochozka Vladimír         získal                    20 hlasů

 

Zástupcem rodičů ve školské radě se stala Jungwirthová Zuzana a Tomanová Anna

 

VOLBY ZÁSTUPCŮ PEDAGOGŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

 
 
11.11.2014 07:29

10.11. 2014 Proběhla volba zástupců pedagogů do školské rady.

Počet vydaných lístků 15.

Počet odevzdaných platných lístků 14.

Do školské rady zvolena Mgr. Kratochvílová Helena 14 hlasy,

                                     Mgr. Švarcová Zdeňka 13 hlasy.