Školská rada

Na naší škole pracuje školská rada, zasedá nejméně dvakrát ročně, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Podává podněty a oznámení řediteli školy i zřizovateli.

 

Složení:  zástupci školy: Mgr. Marie Marková - předsedkyně

                           Mgr. Zdeňka Švarcová

          zástupci rodičů: p. Konzalová Marta- 607275560

                             p. Jungvirthová Zuzana - 723566517

          zástupce obce Brloh: p. Veronika Mikešová- 380745065

          zástupce obce Nová Ves: p. Marie Cábová- 728420026         

         

 

 

zasedání školské rady

Zápis z jednání školské rady dne 10. 10. 2019

18.10.2019 05:22
Přítomny: p. Švarcová, p. Cábová,  p. Mikešová, p. Jungwirthová, p. Konzalová a p. Marková Program: Schválení výroční zprávy za školní rok 2018/2019 Schválení školního vzdělávacího programu Nákup pracovních sešitů a určení množství kopií na žáka na jeden školní rok   ad1) Školská...

Zápis z jednání školské rady - 24. 4. 2018

25.04.2018 19:22
Přítomni: p. Toman, p. Jílek, p. Tomanová, p. Jungwirhová, p. Švarcová, p. Mikešová, p. Marková Program:   1. Volba nového předsedy                 2. Schválení hospodářského výsledku za rok...

Doplnění školního řádu

16.11.2017 20:55
Doplnění školního řádu ke dni 14. 11. 2017 Žáci při vyučování nepoužívají mobil, mají jej vypnutý. Navržené pedagogickou radou 14. 11. 2017. Schválené školskou radou.

Zápis z jednání školské rady - 30. 8. 2017

14.09.2017 20:30
Přítomni: p. Toman, p. Jílek, p. Tomanová, p. Jungwirthová, p. Švarcová, p. Marková Omluven: p. Farský Program: 1. Schválení školního vzdělávacího programu 2. Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/17 3. Schválení dodatku ke školnímu řádu ze dne 1.9. 2016 4. Plánované akce na školní rok...

Zápis z jednání školské rady - 31. 10. 2016

07.11.2016 08:04
Přítomni: p. Toman, p. Jílek, p. Tomanová, p. Švarcová, p. Jungwirthová, p. Marková Omluven: p. Farský Program:  Volba předsedy ŠR (po odstoupení p. Kratochvílové) Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/16 Diskuze   ad1 – schůzi zahájil pan starosta Toman volbou nového předsedy...

Zápis z jednání školské rady - 12. 2. 2015

27.02.2015 07:31
12.2.2015 - Jednání školské rady.doc (13,5 kB)

zápis z jednání školské rady 11. 12. 2014

27.02.2015 07:27
Zapis-z-jednani-skolske-rady-ze-dne-11.12.2014--doplněk.doc (31 kB)

Volba školské rady

20.09.2014 13:04
23.10. v 17.30 proběhne v jídelně školy volba zástupců rodičů do školské rady. Volit mohou všichni zákonní zástupci, počet hlasů je podle počtu dětí. (Např: Kdo má 2 děti ve šlkole, má 2 hlasy.) Volba zástupců učitelů proběhne v listopadu.

Zápis z jednání školské rady dne 4.6.2014

20.06.2014 14:21
  Zápis z jednání školské rady dne 4.6.2014   Přítomni: p. Sklářová, p.Farský, p.Švarcová, p.Kratochvílová. p. Toman   Omluven: p. Šusta Nepřítomen: p. Ševčík   Program: 1. Informace o dění ve škole        ...