1. třída 2012/2013

 

Dne 3.září jsme nastoupili do naší první třídy. Celkem je nás šestnáct. A takhle jsme vypadali první den ve škole:

 

 

 

                                                        

První třída si na vánoční vystoupení připravila básně o zimě a Vánocích.

 

V úterý 12.února jsme se pobavili při školním masopustu.

 

Ve středu 13.2. nás v rámci prvouky seznámila paní Irena Vacková se stopami zvířat, které můžeme potkat v našich lesích,

a to nejen v zimě.     Úkolem bylo rozeznávat odlitky stop ze sádry,  vytisknout si příběh zvířete ze stopových tiskátek a

složit zvířecí pextrio, kde byly k vidění obrázky zvířete ,jeho potrava a stopa.

Dne 27.3. jsme se  k večeru sešli v naší třídě, abychom společně s našimi rodiči strávili pěkné odpoledne.

Na programu byla výroba velikonočních stojánků na kraslice. Někteří si vyrobili papírovou slepici do oken.

Šikovní kluci zvládli s paní Postlovou i výrobu tradičních pomlázek.

 

Ve středu 27. března proběhl v naší škole projektový den Člověk .

Zkoušeli jsme se změřit na výšku, zjišťovali jsme i velikosti chodidel a rukou.

Kdo z nás má největší svaly, nejštíhlejší pas a nejdelší vlasy.

Naše zjištění máme zdokumentovaná  na listu s postavou.

Ve středu 24.4. jsme vyrazili v rámci prvouky na procházku za poznáním jarních květin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TAKHLE VYPADÁ NAŠE ROZKVETLÁ LOUKA VE TŘÍDĚ.

 

 

 

 

Atletická olympiáda 2013

Záběry žáků 1-3. třídy z atletické olympiády.

 

 

Při příležitosti Roku kamene byl k nám do školy svolán 1. čarodějnický slet.

Z koncertu bluegrassové country kapely NOČNÍK

 

 

V pátek 31.května jsme  prožili Dětský den. V každém družstvu byli žáčci od 1. až do 9.třídy.

Protože pršelo, stanoviště byly v jednotlivých třídách. Úkoly se plnily celé dopoledne.

Prvňáčci si " výuku jinak" užili a odměnou jim byla razítka za každý splněný  úkol a sladká tečka nakonec.

Dětský den

Ve středu 5.června jsme náš výlet prožili s pohádkovými postavami v kouzelné kovárně v obci Selibov.

 

Výlet 1.tř.

BRLOŽSKÝ ZVONEK

 

Ve čtvrtek 20.června jsme se sešli v kině, kde si někteří z nás změřili síly ve zpěvu písní.

1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

U příležitosti jubilejních oslav příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu jsme zhlédli 24.6. divadelní a hudební představení souboru ,,Rovnátka" ( studenti Gymnázia v Kaplici ) pod vedením Mgr. Štěpánky Talířové.

Dnes 28.června jsme slavnostně ukončili náš první školní rok.

Ať žijí prázdniny, sluníčko a koupání.