1.třída

Děti nemohou být vychovávány podle našich vysněných přání. Jinak bychom přehlédli jejich jedinečnost. Právě tehdy, když naše děti selhávají, musíme my, rodiče a vychovatelé věřit tomu dobrému, co v dítě je.

(I. Haasová)

 
 

Učíme se pro radost

Jak Lesíčkovi uletěly včely

 
Lesy jsou pro nás velkým bohatstvím, zaslouží si, abychom byli vůči nim ohleduplní a chránili je. Proto nezapomínejme třídit odpad.
 

Skončil plavecký výcvik

 

Někteří se po dobu plavání zdokonalovali, ti, kteří prožívali v průběhu prvních lekcí obavy, si vodu zamilovali. 

 

 

Vánoční vystoupení Tajemství velké noci

 
Upřímně děkuji všem maminkám za pečlivou přípravu kostýmů. 
Vašim rodinám přeji pokoj a vánoční radost po celý rok. 
Marie Marková

Masopustní veselí skončilo....

Postní doba nás vybízí ke ztišení.
 

Brložské zimní olympijské hry 2018

 
,,Snažte se dosáhnout zlepšení, ne dokonalosti."
(neznámý autor)
 

Naše velikonoční tvoření

Pokojné a radostné prožití velikonočního tajemství přeje Marie Marková.

Z varhanního koncertu

 
Vzdělávacím pořadem o varhanách nás provázel rakovnický rodák, varhaník, učitel ZUŠ Rakovník a člen komorního souboru Piatti Ensemble Mgr. BcA. Aleš Nosek.

Brložské olympijské hry

 
Nejen vítězům, ale všem zúčastněným BLAHOPŘEJEME.
 
 
 

Kytičkový den je díky našim zdravotníkům pod vedením paní učitelky Marie Anderlové  v naší škole již tradicí.

 

Drátkování s Mgr. Vendy Bílkovou

Ze školního výletu v Borovanech

 
Divadelní představení Pohádka pro kluky a holky
 
ZOO Dvorec

,,Pasování na čtenáře"

 
Slavnostní dopoledne jsme prožili s paní knihovnicí a panem starostou na Obecním úřadě v Brloze. 
 

Turistickou vycházkou ke koním

Poděkování patří maminkám, které nám věnovaly čas a strávily s námi předprázdninové dopoledne v přírodě.

Slavnostně jsme se rozloučili se žáky  deváté třídy

Přeji Vám krásné léto plné sluníčka a hezkých dní.