3. třída 2016/2017

 

Nauč se děkovat, to tě naučí myslet.

                                                                                  
                                                                                         (K. Satoriat)
 
 

Skončil plavecký výcvik

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Příroda člověka zklidňuje a utišuje.

Anselm Grün
 
PODĚKOVÁNÍ
 
Děkujeme paní Ing. Pavlíně Hakrové Ph.D. za velmi hezky připravený výukový program do hodiny prvouky k tématu Krajina našeho domova. Měli jsme tak možnost seznámit se i s chráněnými druhy rostlin a živočichů v CHKO Blanský les a zároveň si uvědomit, že ochrana přírody musí být samozřejmostí a nutností pro každého z nás.

Vstoupili jsme do adventu

 
Děkujeme paní učitelce Stanislavě Tomkové a žákům deváté třídy za přípravu mikulášské nadílky.
 
Poděkování patří také panu Václavu Pavlíkovi za voňavé jedlové  chvojí, které zdobí nejen naši třídu. 
 
 
 
 

Z předvánočního vystoupení

 
 
Milé maminky,
děkuji Vám za pečlivou přípravu kostýmů pro chlapce a děvčata.
 
Do nového roku  přeji hodně radosti a trpělivosti při výchově Vašich dětí.

Skončilo masopustní veselí

Velikonoční výstava - ,,Velikonoce očima dětí"

 
Křížová chodba kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích
                                                
 
 
 
 

Velikonoční tvoření v naší třídě

 
Pokojné a radostné prožití velikonočních svátků přejí Marie Marková a Eva Staňková.

Z hudebního vystoupení

Žesťové kvarteto

Maminky mají svátek

 

Z třídního  výletu  

 

Využili jsme možnost nahlédnout a seznámit se s technikou Svazu dobrovolných hasičů v Netolicích.

 
 

Výlet jsme si užívali s pohádkou Princ Bajaja na zámku Kratochvíle.

 
 
 
 

Brložské olympijské hry

 

Turistická vycházka na malou farmu do Nové Vsi

Děkujeme paní Leoně Havlisové za milé přivítání a hezký zážitek se zvířátky. Největší potěšení děti prožívaly u králíčků, morčátka a poníka.

Slavnostní ukončení školního roku 2016/2017

Milí rodiče,
upřímně děkujeme za dárečky a květinové dary. Moc si jich vážíme.
 
Děkujeme za příkladnou spolupráci a přejeme Vám krásné léto plné sluníčka.
 
I když budete v prázdninovém režimu, dopřejte svým dětem absolutní odpočinek dva týdny a poté zaveďte dopoledne čas na opakování učiva. Na konci prázdnin se děti budou  na školu opět těšit.
 
Žáci mají u sebe seznam pomůcek do 4. třídy.