3. třída

Každé dítě je jedinečné a chce, aby bylo jako takové přijato a milováno.

 (Anselm Grün)

 

Babí léto jsme si užívali na turistické vycházce.

Divadelní soubor ,,Rovnátka" opět mezi námi

Pod vedením hlavní vikariátní katechetky paní Mgr. Štěpánky Talířové jsme zhlédli divadelní hru o zakladateli Sázavského kláštera sv. Prokopovi.

28. říjen 1918- Den vzniku samostatného československého státu

 

,,Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným."

(T. G. Masaryk)

 

Z přehlídky dravých ptáků

Skončil plavecký výcvik

Výukový program ,,Laboratoř na kolečkách"

Z předvánoční besídky

 

Poděkování

Upřímně děkuji všem maminkám a babičkám za pečlivou přípravu kostýmů.
Do nového roku přeji hodně síly, trpělivosti a radosti při výchově Vašich dětí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vánoční prázdniny skončily, ale vánoční radost pokračuje...

Využili jsme možnost návštěvy studentského kostela Svaté Rodiny v Českých Budějovicích, kde je vystavený pohyblivý Vajerův betlém.

 

Z výstavy Století českých Vánoc v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích

Z Katedrály svatého Mikuláše 

Poděkování

Děkujeme bývalé paní asistentce Marii Cábové za čas, který nám dnes věnovala. 

 

 

Z ukázky elektrických hudebních nástrojů

Úspěšně jsme zakončili první pololetí školního roku. 

Píle a vytrvalost se vyplatily.

Laboratoř na kolečkách- ,,Svět hmyzu"

Otvírání studánek

Miloslav Bureš

Zeměpisný pořad 

Kouzelná planeta

Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano.

(neznámý autor)

Již tradicí a možností, jak podpořit radost z pohybu, se staly na naší škole Letní brložské olympijské hry. Prvostupňoví žáci závodili ve vytrvalostním a krátkém běhu, hodu míčkem a skoku dalekém. Nechyběla ani zábavná disciplína- běh krtka.

Odměnou pro nás dospělé byly úsměvy, se kterými žáci odcházeli domů.