Školní rok 2012/2013 - 4. třída

Třída je připravena - jen vstoupit.....

             Do třídy přibyla 1 žákyně. Jmenuje se Erina Berková

Plavecký výcvik

Hned první týden školního roku jsme začali jezdit na plovárnu do Prachatic. Moc se nám tam líbilo  a rádi se tam vrátíme - třeba i s rodiči.

Mikuláš

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 20.12.2012 se konala školní vánoční besídka. Všichni žáci se na ni pečlivě připravovali. I my, čtvrťáci, jsme se snažili.  Rodiče nás pochválili.

 

 

 Školní karneval

Dne 12.2. 2013 uspořádala naše škola pro děti karneval. I při vyučování mohly být děti oblečeny  v kostýmu. Po druhé vyučovací hodině začal maškarní rej. Ve skupinách plnily děti zábavné úkoly a poté tančily v tělocvičně v rytmu disco.

 

 

 

 

 

 

22.2 jsme měli při Pč hodinu správného stolování. Naučili jsme se, jak správně připravit

na stůl, jak  sedět při jídle a jak se slušně chovat. Na příští týden se připravujeme

                                                      na hodinu vaření.

 

 

VAŘENÍ V HODINĚ PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ

                           1.3. 2013 -  CHLAPCI PŘIPRAVOVALI JEDNOHUBKY

                                       SE SÝROVOU POMAZÁNKOU A DĚVČATA KOLÁČ

                                                        Z  BE - BE  SUŠENEK

 

 

                                             .... chlapci krájí rohlíky na jednohubky ....

 

                                                .... děvčata připravují moučník ....

 

                                                 .... legrácky při míchání pomazánky ....

 

 

                                                           .... chlapci se činí ....

              

 

                                                      .... závěrečná fáze přípravy moučníku ....

 

                                        .... koukněte, všichni, jak nám to " chlapům " jde .....

 

                                                     .... už, už se do mlsání pustit ....

 

 

                                              .... proběhlo focení a teď do jídla ....

 

 

 

                                                               .... velcí fešáci ....

 

 

                                                         .... moc nám chutnalo!!!!

 

Velikonoční vyrábění – 25.3.2013

V podvečer se sešli někteří rodiče se svými dětmi v naší třídě, aby si společnými silami vytvořili několik  velikonočních výrobků.

      

 

Člověk – 27.3.2013

 Zapojili jsme se do projektu „Člověk“, kde jsme zkoumali lidské tělo.Do obkreslené postavy jednoho z nás jsme zapisovali výsledky našeho bádání. Zjišťovali jsme největší velikost dlaně, chodidla, výšku postavy, u dívek nejštíhlejší pas a u chlapců největší svaly. Pod mikroskopem jsme rovněž zkoumali strukturu vlasu, se zavázanýma očima zas hmatem různé předměty. Moc se nám pracovní dopoledne líbilo.

                       

                       

                       

                       

                      

                        

                        

 

1. slet čarodějnic – 30.4. 2013

První školní slet čarodějnic se nám moc líbil. Paní učitelky byly převlečeny za čarodějnice a jediný učitel na škole byl Čaroděj – Dobroděj. Předvedl nám nejeden kouzelný výstup. Moc se nám to líbilo

 

                                                            

                             

                             

 

Praha- 24.4.2013

24. dubna se 14 žáků naší třídy vydalo spolu se žáky druhého stupně na výlet do Prahy. Jela s námi paní učitelka Lošková, protože naše paní učitelka je nemocná. Před cestou jsme si vyplnili testové otázky a seznámili se s některými pamětihodnostmi Prahy i její historií. V Praze nás čekala paní průvodkyně, která nás šest hodin prováděla  Prahou a řekla nám mnoho zajímavostí. Výlet se nám moc líbil.

                                        

                                  

                  ... řízek kam se podíváš ...

 

 

                    DEN ZEMĚ

 25.dubna se, tak jako každý rok, konal úklid naší obce.  Spolu s žáky nižších tříd jsme uklízeli odpadky podél cest v obci. Byli jsme pilní a paní učitelka nás pochválila.

 

                                        Jarní vycházka

                             

 

Atletická olympiáda 2013

Záběry žáků 4. a 5. třídy z atletické olympiády.

                   30. května - dětský den

 

Dnes jsme se neučili - slavíme náš zítřejší svátek - DEN DĚTÍ . Ráno jsme se shromáždili v tělocvičně, kde jsme byli zařazeni do skupin. S kartičkami v rukou jsme vyrazili plnit úkoly ve třídách. Ven jsme nemohli, protože bylo špatné počasí. Po splnění úkolů jsme dostali sladkou odměnu. I takto strávený den se nám moc líbil. 

 


                     

BRLOŽSKÝ ZVONEK 20.6.2013

 Z našich třídních zpěváčků dopadl nejlépe Kája Pavlík. Umístil se na 3. místě.

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Kabrňák - 21.6. 2013

 Druhé kolo školní sportovní soutěže mělo zjistit, kdo se nejvíce zlepšil v jednotlivých disciplinách. Byl hezký den, děti se snažily a hlavně se při plnění úkolů také pobavily.

 

 

 

 

 

 

V knihovně - 26.6.2013

Na besedu s paní Tomanovou jsme se těšili. Připravila nám povídání o nejvýznamnějších obyvatelích naší obce. V květnu letošního roku by se byla dožila 100 let paní Anna Vejvarová. Děti se dověděly, že nebyla jen učitelkou na zdejší škole, ale i knihovnicí a kronikářkou.

                     

Svými ilustracemi kroniku vyzdobil ak. malíř Josef Hošna - brložský rodák.

 

Druhou významnou osobností Brloha je právě zmiňovaný Josef Hošna. Letos mu je 88 let.

                      

Na závěr naší návštěvy jsme si prohlédli jeho  výstavu obrazů, umístěnou v prostorách obecního úřadu.

 

 

Pak už naše kroky směřovaly do hospůdky na hřišti, kam jsme si zašli na zmrzlinový pohár.

 

 

... a zase je jeden školní rok za námi ...

 

 

 

... HEZKÉ PRÁZDNINY !!!

 

 

Vyúčtování peněz v třídním fondu