5.třída 2015/16

Praha - 9.9.2015

Fotografie žáků: https://zsbrloh.rajce.idnes.cz/

 

Výtvarné dopoledne 15. 10. 2015 - středisko Bouda Český Krumlov

15. 10. jsme vyjeli do Českého Krumlova. Počasí nám nepřálo, po cestě jsme pěkně promokli. Ale Bouda byla vytopená a čekala na nás 4 stanoviště, kde jsme si vyzkoušeli různé výtvarné tecniky (dřevořezba, vypalování, drhání a výroba masek).

 


Matematická olympiáda 19. 1. 2016

19. 1 2016 se zástupci naší třídy (Jakub Litvan, Magdalena Hrubešová, Daniel Chromý, Jan Konzal, Matěj Sklář) zúčastnili okresního kola matematické olympiády. Jakub Litvan se umístil na 1. místě - gratulujeme. Všem děkujeme za reprezentaci naší školy.

 

Školní masopust

 

Pythagoriada - okresní kolo

22. 3. 2016 se magda Hrubešová, Dan Chromý a jakub Litvan zúčastnili okresního kola Pythagoriady v Českém Krumlově. Zase jsme byli úspěšní. Magda vyhrála celé okresní kolo. Gratulujeme.

 

 

Zprávy z akcí navštívených 5.třídou

 

Při jedné z hodin českého jazyka jsme si zahráli na novináře a pokusili se napsat zprávy o tom, co zažila 5.třída během jediného týdne na: Brložských olympijských hrách, na výstavě Sochy a děti, při exkurzi v Grafitových dolech a na Zdravotnické soutěži hlídek mladých zdravotníků. Druhý den jsme si naše zprávy četli v kroužku a jako „Vyřídilku“, která se velmi ujala už dříve, jsme použili velký knírek, který měl ještě zvýšit důležitost každého z novinářů.

V.T.

 

Brložské olympijské hry

Ve středu 18. května 2016 proběhly na hřišti v Brloze Brložské olympijské hry. Závodil celý první stupeň a 6.třída pomáhala s přípravou. Upekli dokonce perníkové medaile, také pomáhali všem učitelkám.

Závodili jsme po třídách. Zúčatnili jsme se pěti disciplín-sprint, skok do dálky, běh na vytrvalost, hod míčkem a skok v pytli. Byl nádherný den, svítilo sluníčko, ale nebylo moc teplo.

Všechny děti se snažily. Z naší třídy získala nejvíc medailí Lucka Podrazká. Moc se mi ten den líbil, bylo to fantastické.

Václav Vácha

 

Výtvarný projekt Sochy a děti

Ve čtvrtek 19. května 2016 jsme se zúčastnili výtvarného projektu Sochy a děti, který se konal v Boudě v Českém Krumlově.

Byli jsme ve dvojicích a měli jsme dláto a paličky. Nejprve nám učitelé předvedli, jak se s dlátem a paličkou pracuje. Dostali jsme kus lipového dřeva a měli jsme se pokusit vysekat mísu. Náš pokus se příliš nepodařil, byli jsme málo zruční, přestože jsme na práci byli dva, nešlo nám to od ruky.

Byla to zajímavá zkušenost.

Jan Houška

 

Grafitové doly

V pátek 20. května 2016 jela pátá třída na exkurzi do Grafitových dolů v Českém Krumlově.

Jeli jsme linkovým autobusem a přijeli moc brzy, takže jsme museli chvíli čekat, ale mohli jsme si koupit něco ze suvenýrů. Několik z nás si koupilo krásné kamínky.

Do dolů jsme se museli převléct. Dostali jsme kombinézu, návleky a gumovky. Když jsme se všichni oblékli, nastoupili jsme do vláčku, který nás vezl asi 1,5 km a poté jsme šli zhruba stejnou vzdálenost pěšky. Na stěnách byly k vidění různé obrysy a nákresy. Také jsme viděli různé vozíky. Horníci v dolech přestali těžit v roce 2003.

Když jsme si vše prohlédli, museli jsme se znovu převléct a umýt gumovky. Utíkali jsme na zpáteční autobus.

Exkurze se mi moc líbila.

Tomáš Hütter

 

Cestou jsme viděli spoustu strojů, dynamitů a rozbušek. Když nám pan průvodce pustil ventilátor, kterým se foukal vzduch do šachty, málem nás odfoukl. Potom jsme došli na konec a viděli jsme žílu nevytěženého grafitu. Při zpáteční cestě jsme potkali spoustu krápníků. Byl to moc pěkný zážitek.

Jakub Litvan

 

Zdravotnická soutěž

Ve čtvrtek 19. května 2016 se žáci Zdravotnického kroužku ze ZŠ Brloh zúčastnili Zdravotnické soutěže hlídek mladých zdravotníků v Českém Krumlově.

Po příjezdu do školy jsme dostali občerstvení a přišlo zahájení. Vše se odehrávalo v blízkém parku. Dostali jsme mapku, podle které jsme chodili po stanovištích. Na začátku vedoucí každé skupiny vylosoval číslo. Děti z Brloha vylosovaly čtyřku, proto začínaly na 4. stanovišti, na kterém si každá skupina vylosovala papírek s úrazem a musela začít ošetřovat raněného. 5. a 6. stanoviště bylo hasičské. Na dalším stanovišti jsme se učili měřit tlak. Také jsme museli poskládat orgány na správné místo uvnitř těla a říkali jsme, jak který orgán v těle funguje. Na dalších stanovištích se zase obvazovalo.

K vyhlášení výsledků se všichni přesunuli do školy. Žáci Brloha se umístili na 6. místě, s čímž nebyli příliš spokojeni.

Magdaléna Hrubešová

 

…..Moc jsme toho nevěděli, ale nakonec to neskončilo zas tak špatně. Šesté místo z osmi je docela dobré. Mladší skončili na lepším místě. Byl to dobrý zážitek.

Nikola Šolcová