6. třída

Exkurze do Prahy

9. září jsme se zúčastnili exkurze do Národního zemědělského muzea, kde jsme si prohlédli výstavu "Od pravěku sloužím člověku" zaměřenou na obalový materiál. Dále jsme shlédli výstavu s názvem "Les" a jako doplněk jsme mohli vidět historické traktory. Poté jsme se ještě jeli podívat do ZOO. Největším zážitkem byl asi netopýr, který se málem zamotal do vlasů.

 

Kabrňák 

16. září proběhlo již tradiční měření sportovních výkonů v rámci projektu Kabrňák, který pro nás organizuje paní uč. Pulkertová. Počasí nám přálo a bylo vidět, že mnozí žáci sportují rádi a s nadšením. Velmi pozitivně hodnotím smíšená družstva. Bylo vidět, že starší žáci si ve vztahu k mladším dokáží počínat velmi ohleduplně. Nešlo o soupeření, každý mohl sledovat svá vlastní zlepšení.

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY V 6. TŘÍDĚ  

Od září probíhá v 6. třídě v rámci českého jazyka projekt tzv. "Čtenářských dílen", ve kterých se žáci mají možnost seznámit se spoustou zajímavých knižních titulů. A nejen to, hlavním cílem je naučit žáky s textem pracovat a porozumět mu. Šesťáci si zatím vedou znamenitě, velmi je chválím za jejich práci.

     Jako první jsme četli text Hany Doskočilové Newtonovo jablko. Mimo jiné si zkusili vymyslet vlastní konec, ale také v rámci tvůrčího psaní napsali vlastní vypravování z pohledu jablka. Při hodině zeměpisu si pak povídali o zemské přitažlivosti, o výtvarné výchově zobrazovali "Pomstu jablku", které během hodiny ujídali a zároveň malovali. Výsledky viz společná výstava prací 6. a 7.tř. na téma jablko.

    Při druhé dílně se žáci ponořili do světa starého Řecka, jeho hrdinů a bohů díky knize Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Ilustrace k textům se zatím tvoří. Potěšilo mě velmi, že 4 z 10 dětí si knížku hned půjčily, ostatní se třeba přidají :-)

    Během dalších dílen jsme se ponořili do světa Biblických příběhů, světa Rozkmotřidel v knize Modrý PoŤouch od M.Kratochvíla. Ta měla veliký úspěch, půjčilo si 5 dětí z 10 :-) Pokračovali jsme Svěrákovým Panem Buřtíkem a panem Špejličkou, kteří nás pobavili a potěšili zároveň. Další knihou byla Kytice K.J. Erbena, která ač poprvé vydaná r. 1853, současné čtenáře stále baví a oslovuje. Zajímavé bylo srovnání životní reality dětí v knihách Jaroslava Foglara (Hoši od Bobří řeky) s realitou současných čtenářů. Asi nejlépe to vystihl Stáňa: " Dřív když si chtěli kamarádi něco říct, museli za sebou přijít, my se dneska nescházíme, když si chceme něco říct, napíšeme si to přes net." Jak výstižné, bohužel :-( Přesto nás čtení baví a přináší radost ze společně sdílených zážitků.

     A čteme dál, dva měsíce jsme se zabývali detektivnou. Nejprve jsme četli detiktivní příběhy s dětskými hrdiny od Enid Blyttonové. Každý četl svou knížku a ve čtenářském kruhu jsme se dělili o nové zážitky s četby. Pokračovali jsme pak Čapkovými Povídkami z jedné a z druhé kapsy. Detektivku pro dospělé jsme četli skupinově a vytvářeli pak poster, šlo nám to skvěle!

 

  

 

Čtení textů na čtenářské dílně

brainstorming na téma JABLKO

nástěnka k tématu "Pomsta jablku"

 

Předvánoční tvoření v Českém Krumlově

Ve středu 16.12. jsme se vydali do Muzea v Českém Krumlově na předvánoční tvoření. Děti si vyráběly plstěné andílky. Tato pro ně nová technika je moc bavila a andělíčky jsme si pak společně pověsili na třídní vánoční stromeček. Máme krásnou atmosféru a velmi šikovné děti.

Český Krumlov a naše třída :-)

Náš vánoční stromeček s andělíčky :-)

 

21. a 22. prosince

21. 12. proběhla celoškolní Vánoční besídka pro všechny rodiče a přátele. Šesťáci letos zahráli krátký úryvek z filmu Na vlásku pod názvem Mít svůj sen. Převtělili se do role banditů a rváčů, kteří za tvrdou slupkou ukrývají citlivou duši a tajné sny. Vzájemná spolupráce a solidarita se mi velmi líbila.

22. prosinec jsme strávili ve svých třídách. My jsme si nejprve předali dárky pod rozsvíceným a nazdobeným stromečkem. Zapálili jsme si svíčky na adventním věnci a pustili se do vyrábění svíček ze včelího vosku. Radost z nich jsme pak rozdávali ve škole i doma. Tento zážitkový vánoční dárek měl velký úspěch! :-) Potom jsme pouštěli lodičky  a chvíli i koukali na film Vánoční koleda. Na závěr jsme ještě slavnostně obědvali u jednoho stolu. Prostě samé krásné zážitky.

                                               

                                    

Jen na okraj, děti si vyžádali, aby se součástí našeho třídního kolektivu stali i 3 šneci. Už mají jména a všichni se dušují, že se o ně budou vzorně starat.:-)

Návštěva v brložské knihovně

    Ve středu 20. ledna 2016 jsme se vydali do místní knihovny. Byla nás sice jen hrstka, ale přesto se návštěva vydařila. Nejprve si děti s paní Tomanovou popovídaly o tom, co čtou, vyprávěli jsme jí i o čtenářských dílnách. Potom jsme si nechali vyprávět něco z historie obce a mohli jsme nahlédnout do místních kronik, jak psaných, tak obrazových. Byl to velký zážitek. Zároveň paní knihovnice dětem ukázala, jak jsou knížky v knihovně uspořádány a kde mohou nalézt různé informace. Děti si také mohly vyplnit vtipný testík "pohádkových znalostí". Za všechno moc děkujeme.

    Cestou z knihovny jsme se nechali zlákat vůní čerstvě pečených zelňáků u Hrubešových. Byly úžasné! Děkujeme a doporučujeme :-)

Poděkování rodičům

      Chtěla bych moc poděkovat všem rodičům za podporu: Hrubešovým za ozdoby na vánoční stromeček, prázdninovou péči o třídní šneky a v neposlední řadě za zelňáky, Konzalům, Hošnům a Farským za poskytnutí většiny divadelních rekvizit, Lukášovi za vánoční stromeček, panu Vávrovi za pomůcky na výtvarnou výchovu.

     Je od Vás moc milé, že na nás myslíte! :-)

9.2. 2016-Masopust ve škole

Sice nás bylo málo, ale o to více jsme si masopustní veselí užili :-)

ve třídě

            Janička

Naše vlastní knížka-nahlédněte!

Při hodinách slohu jsme po dobu 6 týdnů vytvářeli naši vlastní knihu, která pojednává o pohádkových bytostech, které můžete potkat v Brložském lese. Je jich celkem 10, stejně jako žáků naší třídy. Každý přispěl dle svých možností. Nejenom, že jsme psali popis prostředí, popis postavy-charakteristiku a vypravování, ale stali se z nás i ilustrátoři vlastních příběhů. Práce nás velmi bavila a výsledek...Posuďte sami!

Návštěva u pana starosty na Obecním úřadě v Brloze

V pondělí 7.3. jsme se při hodině občanské výchovy vydali na brložský obecní úřad, kde jsme měli sjednanou schůzky s panem starostou Martinem Tomanem. Skoro 2 hodiny nám pan starosta vysvětloval, jak funguje instituce obecního zastupitelstva, o co všechno se Obec stará. Mluvil i obecně o všem, co k životu v Brloze patří. Měli jsme také možnost se na cokoliv ptát, neváhali jsme a ptali se. Setkání bylo moc příjemné a poučné. Děkujeme!

Projektový den na téma: Brloh-místo, kde žiji

Na návštěvu Obecního úřadu v Brloze jsme navázali v úterý 8.3. projektem o Brloze. Vzhledem k tomu, že jsme si více, či méně podrobně zapisovali vše, co nám pan starosta předchozí den vysvětloval, nebyl až takový problém vytvořit během dopoledne systém informací. Pracovali jsme ve 2 skupinách po 5 žácích a spolupráce nakonec vyústila ve velmi pěkný výstup v podobě zevrubných informací o Brloze. Výsledkem naší práce nebude pouze nástěnka, ale v brzké době se vydáme za dětmi do 3. třídy, abychom se s nimi o naše poznatky podělili. Děti tak budou učit děti. Těšíme se!

České budějovice-statutární město

   Ve středu 6. dubna jsme se vydali na exkurzi do našeho statutárního města. Exkurze tematicky navazuje na projekt o Brloze. Nežijeme totiž jen v obci, ale i v kraji.  Navštívili jsme proto českobudějovickou radnici, povídali si o tom, jak to na takovém úřadě funguje. Docela dlouho jsme stáli u mapy Českých Budějovic a ukazovali si, jaká místa známe a povídali si něco o historii. Přes historické centrum jsme se potom vydali navštívit a nakrmit ovečky Jihočeské univerzity, ale i občerstvit sami sebe. Poznali jsme tak budovu akedemické knihovny.

    Výlet byl velmi poučný, spoustu jsme toho viděli a dozvěděli se. A já jen chválím a chválím, protože mám vzorné děti. :-)

Na nádvoří radnice v Čes.Budějovicích

Konec školního roku-akce v červnu

Konec školního roku je velmi bohatý na školní akce. Ve výsledku byly všechny velmi vydařené. Podrobnější zprávy si můžete přečíst v Aktualitách na stránkách školy. Zde pouze foto :-)

Školní výlet 4.-6.tř.- 7.6.-před Koněpruskými jeskyněmi

Školní výlet 4.-6.tř.- 7.6 - na Karlštejně

Techmanie 16.6.-Výstaviště České Budějovice

Branný den 22.6.-stanoviště první pomoci

 

Kabrňák 24.6.-dlouhý běh