Předškoláci

Vítejte na stránkách budoucích prvňáčků.

 

Provázet vás budou jejich maskoti:

     MOTÝL EMANUEL A MAKOVÁ PANENKA

Pozvánka ze školy

20. ledna navštívila paní učitelka čeloudová školku v Nové Vsi a v Brloze, aby dětem předala pozvánku k zápisu.

 

NOVÁ VES

... do 1. třídy jdeme jen tři ...

 

PŘEDÁNÍ POZVÁNEK

.... už se moc těšíme ...

BRLOH

.... čekáme ....  .... a paní učitelka už je tu ....

 

.... každý dostáváme pozvánku k zápisu do školy ....

 


 

23.1. 2014 NÁŠ PRVNÍ VELKÝ KROK

DO ŠKOLY

ZÁPIS

 

     

... I PANÍ UČITELKY ZE ŠKOLKY

BYLY S NÁMI U ZÁPISU ...

 

Fotogalerie: Předškoláci

ZÁPISEM NÁS PROVÁZELA

MAKOVÁ PANENKA (TEREZKA HOŠNOVÁ )

A MOTÝL EMANUEL (KAČENKA URBANOVÁ ),

OBĚ ŽÁKYNĚ 4. TŘÍDY.

 

POZVÁNKA

DO

ŠKOLY NANEČISTO

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

na 26.5. a 4.6. 2014 od 17. hod.

ve 2. tř. u p. Pouzarové

( vezměte s sebou aktovku, psací potřeby, pastelky, nůžky, přezůvky a pití )

ŠKOLA NANEČISTO

26.5.20140

  

Po úvodním seznámení jsme si pověděli, jak se budeme ve škole chovat. Pak jsme začali pracovat. Měli jsme český jazyk – pracovali jsme s písmenky, kterými začíná naše jméno, naučili jsme se první básničku a vyzkoušeli si, jak ohebnou ruku máme při obtahování grafických cviků. V další části hodiny jsme měli matematiku. Poznávali jsme geometrické tvary a počítali do 5. Všechny děti byly při činnostech vzorné, pozorné, šikovné a pracovité. Domů si jistě všichni zúčastnění odnesli mnoho zážitků a budoucí žáčci i svůj první úkol.

 

 

 

1. setkání - pondělí 26. 5. v 17 hodin

         

fotografie z prvního setkání

 

TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTÍ HODINU ŠKOLY

                        NANEČISTO!

 

          

          

2. SETKÁNÍ - STŘEDA - 4. ČERVNA V 17. HODIN

Na druhém setkání jsme se sešli ve třídě s interaktivní tabulí. Nejprve jsme sledovali pohádku o Makové panence a veverce Barce. Pak jsme pracovali na tabuli. Třídili jsme domácí a volně žijící zvířata, povídali jsme si o ročních obdobích. Také jsme si zazpívali písničky o zvířátkách. Nakonec jsme si vytvořili plakát s otisky našich dlaní.Po skončení vyučování ocenila paní učitelka naši práci vysvědčením.

 

            

 

    
 

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ VE ŠKOLE NANEČISTO

Nashledanou v září v 1. třídě!