Dotace

IT učebna, bezbariérovost

22.11.2019 13:46
Obecní úřad získal dotaci na učebu IT a na bezbariérový přístup do budovy pavilon B. Realizace byla dokončena v prosinci 2019.

Plot

22.09.2017 13:56
V roce 2017 byl postaven nový plot a chodník před školou. druhá část plotu se plánuje dodělat v roce 2020.

Rekonstrukce školní kuchyně

22.09.2016 13:52
Přes prázdniny v roce 2016 byla zrekonstruována školní kuchyně na náklady obce a nakoupeno nové zařízení na náklady školy.

Zateplení školy a výměna okena dveří

22.06.2014 13:50
Obec získala dotaci na zateplení školy a výměnu všech výplní.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Brloh

Brloh 149, 38206 Brlohředitelna: 380745120
ředitelna: 725952367

ekonom: 380745002

sborovna: 380420537


ŠD: 380745159

MŠ Brloh: 380745136

MŠ N Ves: 380745141

Jídelna: 380745106

Obědy odhlašování, přihlašování pomocí SMS
721 982 664