Zápis z jednání školské rady - 24. 4. 2018

25.04.2018 19:22

Přítomni: p. Toman, p. Jílek, p. Tomanová, p. Jungwirhová, p. Švarcová, p. Mikešová, p. Marková

Program:   1. Volba nového předsedy

                2. Schválení hospodářského výsledku za rok 2017

                3. Plánovaná akce – rekonstrukce a rozšíření chodníku

                4. Různé

ad)1  Pan starosta zahájil schůzku volbou nového předsedy. Předsedkyní byla zvolena p. Marková.

ad)2  Školská rada projednala a schválila hospodářský výsledek za rok 2017. Blíže k seznámení  na stránkách školy v sekci DOKUMENTY.

ad)3  Pan starosta ŠR seznámil s plánovanou akcí, která se týká rekonstrukce chodníku ( část před hlavním vchodem  školní budovy) a s tím související posun a výměna školního plotu.

ad)4  Zástupci rodičů nedostali od rodičů žádné připomínky k projednání.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Brloh

Brloh 149, 38206 Brlohředitelna: 380745120
ředitelna: 725952367

ekonom: 380745002

sborovna: 380420537


ŠD: 380745159

MŠ Brloh: 380745136

MŠ N Ves: 380745141

Jídelna: 380745106

Obědy odhlašování, přihlašování pomocí SMS
721 982 664