Zápis z jednání školské rady - 30. 8. 2017

14.09.2017 20:30

Přítomni: p. Toman, p. Jílek, p. Tomanová, p. Jungwirthová, p. Švarcová, p. Marková

Omluven: p. Farský

Program: 1. Schválení školního vzdělávacího programu

2. Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/17

3. Schválení dodatku ke školnímu řádu ze dne 1.9. 2016

4. Plánované akce na školní rok 2016/17 – vybudování parkovacích míst před MŠ a ZŠ,  oprava  plotu kolem školy a rekonstrukce školní jídelny

5. Diskuse

ad1) - podle doporučení České školní inspekce jsme dali ŠVP do elektronické podoby (do INSPISU). Předmět Fyzika se vyučuje jednu hodinu týdně již v 6. třídě, v dalších ročnících po dvou hodinách týdně. ŠR schválila dodatek podle RVP s upravenými výstupy.

ad2) - ŠR projednala a schválila výroční zprávu za rok 2016/17

ad3) – byl schválen dodatek ke školnímu řádu týkající se problematiky šikany

ad4) – v průběhu letních prázdnin se podařilo zrekonstruovat školní jídelnu

Pan starosta nás seznámil s tím, jak rekonstrukce školní jídelny probíhala. Nechyběla exkurze na místo. Kuchyně je vybavena moderním zařízením a její prostory po estetické stránce působí velmi příjemně.

ad5) – zástupci rodičů nedostali od rodičů žáků žádné připomínky k projednání

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Brloh

Brloh 149, 38206 Brlohředitelna: 380745120
ředitelna: 725952367

ekonom: 380745002

sborovna: 380420537


ŠD: 380745159

MŠ Brloh: 380745136

MŠ N Ves: 380745141

Jídelna: 380745106

Obědy odhlašování, přihlašování pomocí SMS
721 982 664