učitelé

 


 

SEZNAM UČITELŮMgr. Božena Němcová                   e-mail:  nemcbo@seznam.cz
Aprobace: 1. stupeň
Třídní v 1.třídě.

Metodik prevence
 Mgr. Miroslava Pouzarová         e-mail: pouzmi@seznam.cz
Aprobace: 1. stupeň
Je třídní v 2. třídě.

Mgr. Jaroslava Lošková      e-mail: j.loskova@gmail.com

Aprobace: 1. stupeň
Je třídní ve 4. třídě.

Mgr. Marie Marková                 e-mail: markma@email.cz
Aprobace: 1. stupeň, etika, náboženská výchova.

Třídní ve 3. třídě.
Kroužek: Hra na kytaru

Výchovná poradkyně


 


Mgr. Pulkertová Alena                 e-mail: ajapulkrt@seznam.cz
Aprobace: matematika, zeměpis

Kroužek: minivolejbal pro 1., 2., 3. a 4. třídu.

Koordinátor ŠVP

                                                    Mgr.Anna Sobolová                      e-mail: anna.sobolova@volny.cz

Aprobace: český jazyk, hudební výchova
Je třídní v  9. třídě.

Připravuje žáky 9. třídy na přijímací zkoušky z českého jazyka.

Kroužek: hra na hudební nástroj
Mgr. Radka Samcová-Dvořáková              e-mail: radkaok@volny.cz
Aprobace: český jazyk, občanská výchova, anglický jazyk
Je třídní v 6. třídě.

Kroužek: Anglický jazyk 1, 2 třída

 

 

 

Mgr. Petra Jůzlová                  e-mail:pejuzlova@atlas.cz
Aprobace: biologie, chemie

Je třídní v 8. třídě

Metodik enviromentální výchovy

                                           

 

 


Mgr. Valerie Turková                 e-mail: valerie.py@seznam.cz 
Aprobace: český jazyk, občanská výchova

Třídní v 7. třídě.

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Klouda       e-mail: klouda.zdenek.57@seznam.cz
Aprobace: český jazyk, dějepis

 

 

 


Ing. Věra Macháčková        e-mail:verka.machackova@gmail.com
Aprobace: matematika, informatika

Třídní v 5. třídě.
 

 

 

 


PaedDr. Stanislava Hlaváčková            e-mail: reditelzsbrloh@seznam.cz
Aprobace: matematika, fyzika
ředitelka


Mgr. Zdeňka Švarcová                 e-mail:svarczd@seznam.cz
Aprobace: 1. stupeň

koordinátor ICT
zástupkyně ředitelky