učitelé

 


 

SEZNAM UČITELŮMgr. Božena Němcová                 e-mail:  nemcbo@seznam.cz
Aprobace: 1. stupeň
Třídní ve 2.třídě.

Metodik prevence
 

Mgr. Miroslava Pouzarová           e-mail: pouzmi@seznam.cz
Aprobace: 1. stupeň
Je třídní ve 3. třídě.


Mgr. Jaroslava Lošková      e-mail: j.loskova@gmail.com

Aprobace: 1. stupeň
Je třídní v 1. třídě.

 


Mgr. Marie Marková                     e-mail: markma@email.cz
Aprobace: 1. stupeň; etika a náboženská výchova pro SŠ.

Třídní ve 4. třídě.
Kroužek: Hra na kytaru

Výchovná poradkyně
 


Mgr. Pulkertová Alena                 e-mail: ajapulkrt@seznam.cz
Aprobace: matematika, zeměpis pro 2. stupeň

Třídní v 5. třídě.

Kroužek: minivolejbal pro 1., 2., 3. a 4. třídu.

Koordinátor ŠVP

                                                    

Mgr. Anna Sobolová                      e-mail: anna.sobolova@volny.cz

Aprobace: český jazyk, hudební výchova pro 2. stupeň

 

 

Mgr. Radka Samcová-Dvořáková      e-mail: radkaok@volny.cz
Aprobace: český jazyk, občanská výchova, anglický jazyk pro 2. stupeň

Je třídní v 7. třídě.

 

 

Mgr. Petra Jůzlová                         e-mail:pejuzlova@atlas.cz
Aprobace: biologie, chemie pro 2. stupeň

Je třídní v 9. třídě

Metodik enviromentální výchovy

                                           

 

Mgr. František Kumst                e-mail: frantisek.kumst@seznam.cz 
Aprobace: český jazyk, dějepis pro 2. stupeň

Třídní v 8. třídě.

 

 

Mgr. Zdeněk Klouda                   e-mail: klouda.zdenek.57@seznam.cz
Aprobace: český jazyk, dějepis pro SŠ a 2. stupeň

 

 

Ing. Věra Macháčková                e-mail:verka.machackova@gmail.com
Aprobace: matematika, informatika a geodézie pro SŠ a 2. stupeň

Třídní v 6. třídě.
 

 

PaedDr. Stanislava Hlaváčková     e-mail: skolabrloh@seznam.cz
Aprobace: matematika, fyzika SŠ a 2. stupeň                            

ředitelkaMgr. Zdeňka Švarcová                 e-mail:svarczd@seznam.cz
Aprobace: 1. stupeň

koordinátor ICT
zástupkyně ředitelky