učitelé

 


 

SEZNAM UČITELŮMgr. Božena Němcová                 e-mail:  nemcbo@seznam.cz
Aprobace: 1. stupeň
Třídní v 1.třídě.

Metodik prevence
 

Mgr. Miroslava Pouzarová           e-mail: pouzmi@seznam.cz
Aprobace: 1. stupeň
Je třídní v 2. třídě.


Mgr. Jaroslava Lošková      e-mail: j.loskova@gmail.com

Aprobace: 1. stupeň
Je třídní ve 4. třídě.

 


Mgr. Marie Marková                     e-mail: markma@email.cz
Aprobace: 1. stupeň; etika a náboženská výchova pro SŠ.

Třídní ve 3. třídě.
Kroužek: Hra na kytaru

Výchovná poradkyně
 


Mgr. Pulkertová Alena                 e-mail: ajapulkrt@seznam.cz
Aprobace: matematika, zeměpis pro 2. stupeň

Kroužek: minivolejbal pro 1., 2., 3. a 4. třídu.

Koordinátor ŠVP

                                                    

Mgr. Anna Sobolová                      e-mail: anna.sobolova@volny.cz

Aprobace: český jazyk, hudební výchova pro 2. stupeň

na matřské dovolené

 

Mgr. Kateřina Černá        e-mail: kalistovakaterina@seznam.cz 

Aprobace: český jazyk 1.stupeň, etika,náboženství pro SŠ
 
Je třídní v deváté třídě


Mgr. Radka Samcová-Dvořáková      e-mail: radkaok@volny.cz
Aprobace: český jazyk, občanská výchova, anglický jazyk pro 2. stupeň


Je třídní v 6. třídě.

 

 

Mgr. Petra Jůzlová                         e-mail:pejuzlova@atlas.cz
Aprobace: biologie, chemie pro 2. stupeň

Je třídní v 8. třídě

Metodik enviromentální výchovy

                                           

 

Mgr. Valerie Turková                 e-mail: valerie.py@seznam.cz 
Aprobace: český jazyk, občanská výchova pro 2. stupeň

Třídní v 7. třídě.

 

 

Mgr. Zdeněk Klouda                   e-mail: klouda.zdenek.57@seznam.cz
Aprobace: český jazyk, dějepis pro SŠ a 2. stupeň

 

 

Ing. Věra Macháčková                e-mail:verka.machackova@gmail.com
Aprobace: matematika, informatika a geodézie pro SŠ a 2. stupeň

Třídní v 5. třídě.
 

 

PaedDr. Stanislava Hlaváčková     e-mail: skolabrloh@seznam.cz
Aprobace: matematika, fyzika SŠ a 2. stupeň                            

ředitelkaMgr. Zdeňka Švarcová                 e-mail:svarczd@seznam.cz
Aprobace: 1. stupeň

koordinátor ICT
zástupkyně ředitelky